All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์สหการคนวรรณกรรม

เมืองใต้อุโมงค์

“เมืองใต้อุโมงค์” ของประชาคม ลุนาชัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่สีขาว, สุธรรมสองศตวรรษ, เหตุเกิดข้างถนน, ใบหน้าและดวงตา, อาณาจักรมายา, ละครคนเมือง,มีดด้ามงา, คำอธิษฐาน, ...