All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คิดส์

จักรวาลอนันต์ การเดินทางไม่สิ้นสุด

ภาษาราบรื่นชวนอ่าน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องแนววิทยาศาสตร์ แต่ละตอนมีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำแนวกัน

อาม่าที่รัก

เรื่องความสัมพันธ์ของหญิงสูงอายุผู้มีเมตตาต่อเด็กและผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องให้คติเรื่องความขยันขันแข็ง ทำมาหากิน สู้ชีวิต ผู้อ่านเยาวชนได้เรียนรู้ศีลธรรมชั้นพื้นฐานความดี ความซื่อสัตย์ การบริโภค...