All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ศิลปวรรณกรรม

ชีวิตและความใฝ่ฝันของ “ถ้วน หลีกภัย” ในบ้านเลขที่ ๑๘๓

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของนางถ้วน หลีกภัย มารดาของนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี ในเชิงแนวคิด ปรัชญาการใช้ชีวิต นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าน่าสนใจ