All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

ลิ้นชักแห่งความทรงจำ

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตัวการ์ตูน และนำเสนอที่ทันสมัย ถูกรสนิยมคนรุ่นใหม่ ตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้อารมณ์ เนื้อหาแฝงแนวปรัชญาเป็นการเตือนคนและสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนกล้าหาญที่เสนอแนวการ...

พระจันทร์ที่ไม่เคย โดนเหยียบ

ผู้แต่งเรื่อง นำเรื่องราวธรรมดา ๆ ของประสบการณ์วัยเด็ก และตอนเป็นนักศึกษานำมาร้อยเรียงเป็นภาพเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ลื่นไหลมีเสน่ห์ ให้แง่คิดเชิงปรัชญา มีการสอดแทรกวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน...

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ เทอม 2

นิยายภาพเล่มนี้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดูทันสมัยเป็นการ์ตูนในรูปแบบของการสะท้อนปัญหาสังคมและการเมือง โดยวางแนวเรื่องให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความคิดได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวละครและเนื้อหา หนังสือ...