All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์มิ่งมิตร

จากวันจันทร์ของชีวิต… วันศุกร์ต้องมาถึง

จากวันจันทร์ของชีวิต…วันศุกร์ต้องมาถึง เป็นบันเทิงคดีแนวสมจริงที่สะท้อนสังคมและชีวิตของวัยรุ่นที่ประสบปัญหาความไม่เข้าใจและความรุนแรงในครอบครัว จนเก็บกดและผลักดันให้ขาดสติก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีผ...