All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ภูตะวัน

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 เป็นบันเทิงคดีแนวจินตนาการอิงหลักธรรมะ  ตัวเอกของเรื่อง คือ อัศวินอุตุ ในวัยเด็กมีนิสัยชอบนอน  หลังจากได้ฟังแม่เล่านิทานเรื่อง 8 ปีศาจแห่งอนิจจอาณาจักร  ก็เปลี่ยนเป็นเด็กที่มี...