All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

แมววัด

“แมววัด” เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าขนาดสั้น ๘๒ เรื่อง ที่เรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาเรียบ ง่าย กระชับ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยตัวละครหลัก ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายผ่านมุมมองของ “นินจา” แมววัดเพ...

ดวงตาหิ่งห้อย

“ดวงตาหิ่งห้อย” ของ “ปริม” เป็นหนังสือในโครงการ “วิธีสมุดบันทึก” ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเขียนบันทึกทุกวัน ผู้เขียนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง ๑๒ ปี เลือกใช้รูปแบบคำประพันธ์ประเภทโคลงในการจดบันทึกประจำวันโด...