All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์

บัตรทองคำ

เป็นเรื่องสั้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างกล้าหาญ ใช้ภาษโน้มน้าวใจให้คล้อยตามได้ดี สะท้อนปัญหาทางด้านสังคมและการเมือง

เพียงภาพฝัน

เป็นการรวบรวมบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในนิตยสาร เนื้อหากล่าวถึงการค้นพบสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยงใยความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นการสอนธรรมะอย่างมีลีลา วรรณศิลป์ ใช้ภาษาสละสลวย ม...

ดอกไม้ในความคิด

เป็นสารคดีที่จูงใจให้มองชีวิตในแง่ดี ให้มีกำลังใจในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคให้คุณค่าต่อชีวิต หากรู้จักเอาชนะและหาทางแก้ปัญหาได้

ระบำใบหญ้า

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีความสุนทรียภาพ ไพเราะ พรรณนาได้สมจริง ให้ข้อคิดคำคมนำเสนอทั้งกลอน กพย์ยานี ฉบัง ฝีมือจัดจ้าน แต่ลริมุมมองเรื่องการเมืองยังไม่แหลม

ฉันเป็นคนไทย

เป็นกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงการเป็นคนไทย สำนวนโวหาร ประชดประชัน เสียดสีและมีอารมณ์ขัน ให้สุนทรียภาพทางความคิด ฉันทลักษณ์แน่น มีความอลังการ

ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ

ป็นกวีนิพนธ์ที่มีแนวคิดประชดประชันสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพพจน์ และสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช

ข้าวเม่ารางไฟ

1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรูปแบบใหม่ โดยใช้พื้นฐานจากเพลงพื้นบ้าน 2. บันทึกภาพชีวิตชนบท ในแง่คดิชนที่มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันได้ดี

อิสระนอกระนาบ

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นพลังในการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียนในแนวมายาแฟนตาชีนำเสนอปัญหาของสังคมและผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การเผชิญหน้ากันระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเป...

ต้นไม้ประหลาด

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของผู้แต่งในด้าน การเขียน โดยการหยิบยกสังคมการเมือง มานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งแนวการเขียนแบบสมจริง และมายาแฟนตาซี เรื่องสั้นทั้งหมดในเล่มอยู่ใ...

คนโซในปราสาท

รวมเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและกลวิธีการเขียน หยิบยกเอาปัญหาที่เกิด ขึ้นในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของสังคมเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไป มองผ่าน สายตาของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคค...

เกมมัจจุราช

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการแพทย์ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการดังกล่าว ด้วยการสะท้อนปัญหาการตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการเผชิญหน้ากันระหว่า...

บ่ายหอยทาก

“บ่ายหอยทาก” ของมหรรณพโฉมเฉลา เป็นหนังสือรามเรื่องสั้น จำนวน ๑oได้แก่ เลื่อนลอย, ตัวละคร, ตากับหลาน, บ่ายหอยทาก, ปากสีแดงเพลิง, แม่ม่ายไปตลาต,ในราตรี, โรค่า, หญิงสาวผู้นำความเศร้าโศกอันอ่อ...

ฟ้าสางที่กลางใจ

เป็นนวนิยายชีวิตครอบครัว สื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ลึกเป็นธรรมชาติมีความสมจริง มีความแยบยลในการนำเรื่องจากจุดเล็ก ๆ มาขยายเป็นภาพใหญ่ได้อย่างน่าสนใจด้วยภาษาที่เข้มข้น มีสีสันจัดจ้าน โดยเฉพาะบทส...

พระจันทร์สีเขียว

เป็นนวนิยายแนวส่งเสริมคุณค่าสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาสร้างสรรค์ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยอุดมกรณ์ที่แน่วแน่ มีเป้าหมายในการนำเสนอชัดเจนและดีงาม ด้วยการใช้ภาษาและสำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย แต่ค...

บัลลังก์แสงเดือน

เป็นนวนิยายชีวิตรักให้แง่คิดด้านคุณธรรม การใช้ชีวิตร่วมกันของแต่ละคนที่มีความต่างและขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกที่ดีในการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ให้ความเพลิดเพลิน มีการนำเสนอชวนให้ติดตาม

เวียงแว่นฟ้า

เป็นนวนิยายที่นำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนามาปรุงแต่งเป็นนวนิยายที่มีกลิ่นอายของสังคมภาคเหนือได้อย่างละเมียดละไม การดำเนินเรื่องชวนให้ติดตามและสมจริง สอดแทรกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจ้านายก...

แสงทองเหนือขอบฟ้า

เขียนได้สนุกชวนติดตาม การดำเนินเรื่องต่อเนื่อง มีการพัฒนา ชี้แนะให้คนรู้จักทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้อ่านมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิต ให้เยาวขนไม่ดูถูกงานหนักเบา รักแม่และเป็นเยาวขนที่ดี แก่นเรื่องเน้...

มือใหม่หัดโอมเพี้ยง

เนื้อเรื่องแฝงอารมณ์ขัน สนุกสนาน เสนอแนวคิดเรื่องการรักสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิดให้กับเยาวขน สอนให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเองไม่ใช่จากปาฏิหาริย์ เป็นการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา ภาพปร...

พวกเราไม่ใช่เด็กนะ-ฮับ

เป็นเรื่องน่ารัก มีความเป็นชีวิต เขียนได้สนุก เนื้อหาชวนติดตาม ตื่นเต้นเป็นระยะ มีปรัชญาแฝง แก่นเรื่องสอนให้เห็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ คนจะสมบูรณ์แบบได้ไม่ไข่ขึ้นกับความเก่ง ความฉลาดเท่านั้น แต่ต้องมี...

ตะวันทอในทุ่งกว้าง

การนำเสนอแก่นเรื่องคล้ายเรื่องแสงทองเหนือขอบฟ้า แต่มีวิธีการเล่าต่างกันถึงแม้ ผู้เขียนจะไม่มีเป้าหมายในการเขียน เขียนโดยเล่าไปเรื่อย ๆตามประสบการณ์แต่เขียนได้สนุกน่าติดตาม แก่นเรื่องบอกถึงการดำเนินชีว...

ลับแลลายเมฆ

ลับแลลายเมฆ เป็นนวนิยายที่นำเสนอเรื่องผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่ร่วมสมัย เพราะเราจะได้ยินได้ฟังและได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ทางสื่อมวลชนอยู่เสมอ นวนิยายเรื่องนี้กล่าวถึงเด็...