All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน

ฮัก ฮีต ฮอย ลูกชาวนาอีสาน

หนังสือเรื่องนี้เป็นบันเทิงคดี บันทึกชีวิตชาวนาอีสานซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์วัยเด็กระหว่าง   พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๓๐  ของ  “บักหำ” ลูกชายคนเล็กในครอบครัวชาวนาที่อบอุ่น มีพ่อแม่และพี่สาวคอยดูแลส...