All Posts

Archives

  • Home
  • มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับเเผนระบบสื่อเเละวิถีสุขภาวะทางัญญาเเละแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่

“วิ่ง…สู้ชีวิตใหม่” เป็นหนังสือการ์ตูนดัดแปลงจากหนังสือแนะนำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอันดับ ๑ ในหลายสิบปีที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ย...