All Posts

Archives

  • Home
  • บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

พันท้ายนรสิงห์

เป็นเกร็ดพงศาวดารไทยตอนหนึ่งที่เน้นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีข้อหนึ่งแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การเขียนภาพสมจริงและลำดับภาพทำได้ดี มีสำนวนผิดเล็กน้อยและบัลลูนหรือวงคำพูดไม่ถูกที่บางภาพ

มลาบรี

เป็นวรรณกรรมเยาวชนในด้านมานุษยวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับผีตองเหลืองซึ่งเป็น ขนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในป่า เนื้อเรื่องน่าสนใจให้แง่คิดในการใช้ชีวิตโดยเคารพธรรมชาติสะท้อน ความบริสุทธิ์ของจิตใจ อ่านแล้วรู้...