All Posts

Archives

  • Home
  • บริษัท นานนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด

แกะรอยฆาตกรรม

ผู้เขียนอายุยังน้อย แต่มีฝีมือการเขียนดี วางโครงเรื่องได้แนบเนียน น่าติดตามตั้งแต่ต้น ภาษาดี ทันสมัย สอนให้คิดในเรื่องการดำเนินชีวิต อ่านสนุก ตัวละครเก่งกล้าเกินเด็กในวัยเดียวกัน แต่เนื้อเรื่องยังมีฉา...

2589: เราเพียงผู้มาเยือน

เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่อ่านสนุก อ่านได้ทั้งผู้อ่านและเยาวชน เนื้อเรื่องฉีกแนวไปจากเรื่องอื่น ๆ ในการนำเสนอร้อยเรียงได้สนุก สร้างจินตนาการอยู่บนพื้นฐานความจริง สนองความต้องการของเยาวชน ส่งเสริมวิทยาศาส...

วรรณกรรมตกสระ

วรรณกรรมตกสระ ของ ภาณุ ตรัยเวช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาและแนวคิดที่นำสมัย มีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายและแปลกใหม่น่าสนใจ