All Posts

Archives

  • Home
  • บริษัท ทูมอโรว์ คอมมิกส์ จำกัด

เดอะ ซีเคร็ท สตอรี่

นำเสนอเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต่างดาว โลกอนาคตมีความคิดสร้างสรรค์ ตัวละครใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เนื่องจากเนื้อเรื่องเกิดที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกางานในลักษณะนี้ วัยรุ่นจะสนใจติดตามอ่าน