All Posts

Archives

  • Home
  • นานมีบุ๊คส์ทีน

๗๘ ตารางวา

สารคดีเพื่อเยาวชนที่อ่านสนุกแต่แฝงไว้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สายธรรมชาติวิทยา ผู้เขียนมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการสอดแทรกข้อมูลไว้ในงานเขียนอย่างมีเหตุผล จนทำให้อ่านเพลินและได้แง่คิดเกี่ยวกับธรรมช...