All Posts

Archives

  • Home
  • วรรณกรรมสำหรับเยาวชน

อาม่าบนคอนโด

วรรณกรรมสำหรับเยาวชนเรื่อง “อาม่าบนคอนโด” นำเสนอชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองหลวงที่พักอาศัยในคอนโด เป็นเรื่องราวของผู้คนหลายวัย หลายสถานภาพ เรื่องต่าง ๆ นำเสนอผ่านตัวละครสำคัญสองตัว คือ &#8...

เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก

เป็นเรื่องของชาวเกาะแอมบริม เกาะเล็ก ๆ ของประเทศวานูอาตู หมู่เกาะในมหาสมุทร    แปซิฟิกใต้ เนื้อเรื่องเสนอลักษณะภูมิประเทศ ธรรมชาติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความเชื่อและพิธีกรรมของผู้คนในท้องถิ่น ผ่านการ...

เส้นทางสู่ฝัน ม.ปลายสายมังงะ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเขียนเรื่องและภาพ ของ หมอก (ธมนธร อมรธีรสรรค์) เยาวชนอายุ 19 ปี ซึ่งไปเรียนระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะอยากเรียนการเขียนการ์ตูน เนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และเ...

เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก

  เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก ของ ชิด ขยากร เป็นวรรณกรรมสำหรับเยาวชนที่ผู้เขียนมุ่งหมายจะเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความมีชีวิตอยู่ของสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสัตว์โลกที่เรีย...

โลกสวยที่น้ำใส

โลกสวยที่น้ำใส เป็นวรรณกรรมสำหรับเยาวชนสะท้อนปัญหาความขัดแย้งจากการสร้างท่าอากาศยานขนาดเล็กสำหรับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในท้องถิ่นชนบทที่มีความเงียบสงบมาช้านาน แม้งานนี้จะนำความเ...

เซนในสวน

  เซน เด็กชายวัย 11 ปี เคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านสวนของย่าในชนบท เพราะพ่อประสบปัญหาธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก ต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อชดใช้หนี้จำนวนมาก พ่อต้องทำงานหนักและเรี...

WHEN I WAS THERE หน้าพระลานไม่นานนี้

When I was there : หน้าพระลานไม่นานนี้ เป็นงานเขียนแนวปกิณกะ เล่าเรื่องด้วยภาพสีน้ำสวยงาม ประกอบคำบรรยาย กล่าวถึงสถานที่ อาคาร ร้านค้า ตลอดจนผู้คนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุมบริเวณหน้าพระลา...

เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม

เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม เป็นงานประพันธ์แนวอัตชีวประวัติ สะท้อนชีวิตที่ผกผันของวัยรุ่น นักศึกษาศิลปะ จาก “เด็กแนว เด็กติสต์ เด็กเกรียน” ผู้มีมุมมอง อุดมการณ์ และความมุ่งหวังจะแสวงหาตัวตนที่แ...

ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น

 ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น เป็นเรื่องที่หลานชายเล่าถึง “อี๊” ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตในตึกแถวย่านเยาวราช  เมื่อหลานมองย้อนกลับไปได้เห็นความรักความเอาใจใส่ที่ได้รับ แม้อี๊ไม่ได้เรีย...

ห้องเรียนไม่มีฝา

ห้องเรียนไม่มีฝา นำเสนอชีวิต ความเป็นอยู่และการศึกษาของสามเณร โดยเฉพาะการศึกษาวิชาบาลี ผ่านเรื่องราวชีวิตของ ‘มูเล’ เด็กชายชาวใต้ บุตรเจ้าของค่ายมวย  ผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตตนเองและความมุ่ง...

ลูกชายแดน

ลูกชายแดน เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของคนที่อยู่ชายแดน แม้ผู้เขียนจะนำเสนอในรูปแบบของบันเทิงคดี แต่เป็นความจริงของชีวิตที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทย ยามได้รับผลกระทบจากสงคร...

ชายแดนแสนรัก

ชายแดนแสนรัก เล่าถึงชีวิตวัยมัธยมของเด็กชายลูกชาวนาชายแดนไทย-กัมพูชา   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และหวาดกลัวภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาระหว่า...

เอกอีเอ้กเอย

เอกอีเอ้กเอย เป็นงานวรรณกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนได้อย่างครบถ้วน  โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครชื่อ “เอก” สายเลือดของไก่ชนชั้นเยี่ยมแห่งฟาร์มกรุงระกาผู้ไม่อยากชนนอกสังเวียน  ผู้อ่าน...

มหา’ลัยสายมังงะ

มหา’ ลัยสายมังงะ เป็นเรื่องราวชีวิตนักศึกษาวิชาเอกการ์ตูนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นผู้มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักเขียนการ์ตูน  เล่าเรื่องผ่านความเรียงและภาพประกอบจากประสบการณ์ที่มีทั้งความยากลำบากและความสมหวัง...

กระต่ายในพระจันทร์

กระต่ายในพระจันทร์ กล่าวถึงสุดาหญิงสาวชาวเกาะสมุยผู้ไปเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่ยังมีความรักความผูกพันกับถิ่นกำเนิด  เนื้อเรื่องบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ  การดำเนินชีวิตของชาวเกาะสมุยและความเปลี่ย...

บึงน้ำแห้ง

บึงน้ำแห้ง เป็นเรื่องราวของลูกนกเป็ดน้ำที่ต้องผจญภัยแล้ง ณ บึงใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคอีสาน ผู้เขียนได้ศึกษาธรรมชาติของนกเป็ดน้ำ  นกชนิดอื่น ๆ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ  และต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณบึงน้ำ นำมาผูกเ...

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถ่ายทอดชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะตัวละครเอก มดแดง แตงกวา และเอย ที่ครอบครัวหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ...

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 เป็นบันเทิงคดีแนวจินตนาการอิงหลักธรรมะ  ตัวเอกของเรื่อง คือ อัศวินอุตุ ในวัยเด็กมีนิสัยชอบนอน  หลังจากได้ฟังแม่เล่านิทานเรื่อง 8 ปีศาจแห่งอนิจจอาณาจักร  ก็เปลี่ยนเป็นเด็กที่มี...

ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จฯ ประพาสชวา 3 ครั้ง ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงนำสิ่งที่พบเห็นมาพัฒนาบ้านเมืองด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การชลประ...

น้ำตาแม่มด

เรื่องราวของน้ำตาแม่มดเกิดขึ้นในจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ตำนานที่เล่าสืบต่อกันถึงน้ำตาแม่มด ทำให้เอสและมินต์ได้พบกับความจริงบางอย่างของคุณนายวัลย์ซึ่งเป็นคุณป้าของมารีญ่าเพื่อนเก่าสมัยประถม           ข...

เด็กชายต้นไม้

เด็กชายต้นไม้ เป็นบันเทิงคดีแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ   เป็นเรื่องราวของเด็กประถมปลายที่ผูกพันกับต้นไม้หลากหลายชนิด มีตัวละครหลักที่มาจากโลกอนาคตที่มีความสามารถพิเศษสื่อสารกับต้นไม้ได้ เนื้อหาเน้นความสำคัญข...

ก้าวเล็ก ๆ ของเด็กชายตูน

หนังสือเรื่อง ก้าวเล็ก ๆ ของเด็กชายตูน เป็นเรื่องราวชีวิตของ ‘พี่ตูน บอดี้สแลม‘  ผู้ชายที่ประกาศตัวเป็นคนธรรมดาแต่อาสาชวนผู้คนมา “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพื่อนมนุษย์  เด็กชายตูนมีพ่อแม่ส่งเสริมให้ทำทุกอย...

ชายแดนตะวันออก ชาวนาไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน ที่บ้านใหม่ปากฮ่อง หมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ผ่านชีวิตของ “น้อย” เด็กชายในครอบครัวชาวนาที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายด...

วันเกิดของเค้าโมง

เรื่องราวภายในวันเดียวของสาวน้อยวัย 15 ปี เค้าโมงลูกคนกลางของครอบครัวที่พ่อกับแม่ไม่ลงรอยกัน เธอต้องดูแลอาหารการกินตามที่แม่สั่งให้พี่สาวคนโตที่มีปัญหาเก็บตัวไม่ไปเรียนและน้องสาวคนเล็กซึ่งยังช่วยตัวเอ...

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง  วรรณกรรมเยาวชนสะท้อนสังคมชนบทอีสานสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวสนุกสนานแฝงสาระการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  และปัญหาในครอบครัว  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแ...