All Posts

Archives

  • Home
  • รวมเรื่องสั้น

บินไปเหนือสะพานข้ามดาว

“บินไปเหนือสะพานข้ามดาว” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ของ ประชาคม ลุนาชัย  สะท้อนให้เห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์และภาพสังคมหลากหลาย นอกจากเรื่องที่มีกลิ่นอายแห่งท้องทะเลและชีวิตที่กร้านแดดฝน...

สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง

“สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๘ เรื่อง ของ ตินกานต์ มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มุ่งสะท้อนถึงความสิ้นสลายของมนุษย์ในหลากหลายสถานะ หลากหลายรสอารมณ์  ผ่านภาพชีวิตควา...

คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

        “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่...

ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ

“ ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ”  ของ  “บัญชา อ่อนดี”  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๐ เรื่องที่สะท้อนความเข้าใจชีวิตผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คนกับความคิด และคนกับสิ่งแวดล้อม โดยขุดเอ...

๒๔ ชั่วโมง

“๒๔ ชั่วโมง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง ของ “แพรพลอย วนัช” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ซึ่งดำเนินไปในแต่ละวัน ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลากหลายสถานะ หลากหลายแง่มุ...

เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ

“เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ” ของ “กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ”   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๙ เรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราว ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้อย่า...

หัวใจดอกไม้

เป็นงานเขียนเชิงจิตวิทยาที่กล่าวถึงปมชีวิตในด้านลึก โดยเฉพาะด้านของผู้หญิงนำธรรมชาติของมนุษย์มากล่าว ผ่านการนำเสนอด้วยภาษาที่ละเมียดละไมเปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ ซึ่งให้ความสำคัญในเชิงพรรณนามาก

สายลมบนถนนโบราณ

เป็นเรื่องสั้นที่มีความละเมียดละไมในการใช้ภาษา เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลาวและเขมรในสังคมอีสานแบบโบราณ เรื่องน่าอ่าน บรรยายน่าสนใจและผูกเรื่องดี

ลิ้นชักที่เลิกใช้

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องได้อย่างน่าสนใจทุกเรื่อง ผู้เขียนมองได้ลึกและมองในมุมที่คนอื่นอาจมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิง

เรื่องสั้นของคนรักลูก

เป็นเรื่องสั้นแบบฉบับที่มีการหักมุมได้อย่างน่าสนใจ น่าติดตาม อ่านแ ผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก โดยใช้สำนวนภาษาที่ละเมียดละไม มีเป้าหมายชัดเจน ถึงแม้จะมีเรื่องราวเพียงแง่มุมเดียว แต...

เรื่องชื่นใจ

เป็นเรื่องสั้นที่แสดงความผูกพันของครอบครัว เพื่อน แสดงความดีงามของจิตใจจบได้ดีทุกเรื่อง สอนใจได้ สอนให้คิด โน้มน้าวให้เด็กกล้าหาญ มีความกตัญญูทำให้คนมองโลกในแง่บวก

บัตรทองคำ

เป็นเรื่องสั้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างกล้าหาญ ใช้ภาษโน้มน้าวใจให้คล้อยตามได้ดี สะท้อนปัญหาทางด้านสังคมและการเมือง

ในโพรงมล้างวิญญาสมัย

สะท้อนภาพสังคมชนบทภาคกลางในมุมมองของวิถีชีวิตชุมชนคนเชื้อสายลาว ซึ่งมีข้อมูลชีวิตของชาวชนบทที่น่าสนใจ ทั้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ผู้เขียนให้ความใส่ใจกับการเลือกสรรถ้อยคำ และช่างคิดจนอาจเรียกไ...

นิทานกลางแสงจันทร์

เป็นเรื่องสั้นที่ใช้สำนวนภาษาได้ละเมียดละไม เข้าใจง่ายและลึกซึ้ง เปรียบเทียบเฉียบคมและสะท้อนสังคม โครงเรื่องมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่เลือกสรรได้เหมาะกับเรื่อง

ดอกไม้สั่นดาวไหว

เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ชอบอ่านเรื่องสั้นโดยเฉพาะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายอารมณ์สร้างโครงเรื่องได้อย่างทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่ เป็นเรื่องเสียดสีเย้ยชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เขียนเรียบๆ ง่ายๆ แต่อ่านสน...

ดวงใจยังส่องฝัน

ใช้ภาษาสละสลวย มีจินตภาพ อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสเก็บรายละเอียดทางด้านอารมณ์ได้ดี ให้ความรู้สึกของตัวละครโดยเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับความรัก

จักรวาลอนันต์ การเดินทางไม่สิ้นสุด

ภาษาราบรื่นชวนอ่าน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องแนววิทยาศาสตร์ แต่ละตอนมีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำแนวกัน

กระตั้วแทงเสือ

บางเรื่องในกระตั้วแทงเสือเปรียบเทียบได้ดี สะท้อนสภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่เช่น ภาพชีวิตบนรถโดยสารประจำทาง จากการมองคนขับรถเมล์ร่วมฯ ด้วยความรังเกียวเปลี่ยนเป็นเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือการสะท้อนให้เห็นภาพข...

ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป

เล่มบาง กะทัดรัด เหมาะแก่การพกพาได้สะดวกชื่อเรื่องสะดุดหู ฟังดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่กลับเป็นชื่อที่คนต่างชาติใช้เรียกชาวนครศรีธรรมราชว่า ‘ลิกอร์”ภาษาที่ใช้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง...

อิสระนอกระนาบ

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นพลังในการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียนในแนวมายาแฟนตาชีนำเสนอปัญหาของสังคมและผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การเผชิญหน้ากันระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเป...

รถไฟ ชั้น 5

รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหยิบยกเอาแง่มุมและปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตโดยการตีความตามแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธศาสนา ผ...

ภาพลวง

ป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่หยิบยกเอาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวในแวดวงของแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยการนำเสนอในชิงตั้งคำถามต่อประเด็นทาง...

ในวงล้อม

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไทยด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย จริงใจ แฝงด้วยการประชดประชันอย่างมีอารมณ์ขัน เรื่องราวต่าง ๆที่ผู้เขียนนำมาร้อยเรียง มีทั้งป...

นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของท้องถิ่นในชนบทภาคอีสานมีแนวเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของผู้คนและสังคมในชนบทสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความขัดแย้งอันเกิด...

ต้นไม้ประหลาด

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของผู้แต่งในด้าน การเขียน โดยการหยิบยกสังคมการเมือง มานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งแนวการเขียนแบบสมจริง และมายาแฟนตาซี เรื่องสั้นทั้งหมดในเล่มอยู่ใ...

คนโซในปราสาท

รวมเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและกลวิธีการเขียน หยิบยกเอาปัญหาที่เกิด ขึ้นในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของสังคมเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไป มองผ่าน สายตาของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคค...

เกมมัจจุราช

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการแพทย์ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการดังกล่าว ด้วยการสะท้อนปัญหาการตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการเผชิญหน้ากันระหว่า...

บ่ายหอยทาก

“บ่ายหอยทาก” ของมหรรณพโฉมเฉลา เป็นหนังสือรามเรื่องสั้น จำนวน ๑oได้แก่ เลื่อนลอย, ตัวละคร, ตากับหลาน, บ่ายหอยทาก, ปากสีแดงเพลิง, แม่ม่ายไปตลาต,ในราตรี, โรค่า, หญิงสาวผู้นำความเศร้าโศกอันอ่อ...

เมืองใต้อุโมงค์

“เมืองใต้อุโมงค์” ของประชาคม ลุนาชัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่สีขาว, สุธรรมสองศตวรรษ, เหตุเกิดข้างถนน, ใบหน้าและดวงตา, อาณาจักรมายา, ละครคนเมือง,มีดด้ามงา, คำอธิษฐาน, ...

ชีวิตสำมะหาอันใด

“ชีวิตสำมะหาอันใด” ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๔ เรื่องได้แก่ โมงยามของวัยเยาว์, นายบังเอิญ, สะพานข้ามแม่น้ำ, ค่ายและคุก, นครรุกขชาติ.เรื่องเล่าของคนขายเหล้า, ส...