All Posts

Archives

  • Home
  • นิยายภาพ (การ์ตูน)

ยายทองใบใจร้าย

ยายทองใบใจร้าย มีวิธีการและรูปแบบการเขียนแบบไทย ๆ อ่านสนุกพอสมควรและที่สำคัญเด่นกว่าฉบับอื่น มีสาระสอนใจเป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างคน 2 วัย คือ ยายทองใบและเด็กหญิงสร้อย เนื้อหาสอนเรื่องความซื่อสัตย์ ความ...

ลิ้นชักแห่งความทรงจำ

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตัวการ์ตูน และนำเสนอที่ทันสมัย ถูกรสนิยมคนรุ่นใหม่ ตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้อารมณ์ เนื้อหาแฝงแนวปรัชญาเป็นการเตือนคนและสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนกล้าหาญที่เสนอแนวการ...

ที่นี่…มีชีวิต

ด้วยรูปแบบลายเส้นการออกแบตัวการ์ตูนและนำเสนอเนื้อหาแบบสากล การนำเสนอมุมมองของภาพ การจัดองค์ประกอบลงตัว แม่นยำ สวยงาม  เนื้อหาสะท้อนและนำเสนอปัญหาของคนในวิถีชีวิตและทัศนคติของสังคมเมืองสมัยใหม่ เป็นการ...

พระจันทร์ที่ไม่เคย โดนเหยียบ

ผู้แต่งเรื่อง นำเรื่องราวธรรมดา ๆ ของประสบการณ์วัยเด็ก และตอนเป็นนักศึกษานำมาร้อยเรียงเป็นภาพเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ลื่นไหลมีเสน่ห์ ให้แง่คิดเชิงปรัชญา มีการสอดแทรกวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน...

องคุลิมาล

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการนำเรื่องราวบางช่วงตอนของพระพุทธประวัติ ที่เกี่ยวกับพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า คือ องคุลิมาล มานำเสนอเป็นนิยายภาพ เป็นการ์ตูนพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ความสนุกสนาน และให้ตระหน...

ต.ตุ่น ตุ๊ต๊ะผจญภัย เล่ม 1

ผู้วาดการ์ตูนเล่มนี้มีฝีมือดีมากทั้งด้านการสร้างตัวการ์ตูน สร้างฉาก ให้สี และจัดรูปเล่ม จินตนาการสร้างเรื่องได้สนุกสนานดูตื่นเต้นได้ทุกหน้าทุกตอน และยังให้สาระประโยชน์อีกด้วย เป็นหนังสือที่อ่านได้ทุกเ...

Nine Lives

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ นำเสนอในรูปแบบที่เรียกว่า “กราฟฟิค โนเวล” คือการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนที่วิจิตร มีข้อความบรรยายที่ชวนอ่าน ลายเส้นการ์ตูนพร้อมภาพประกอบทั้งเล่มสวยงาม การจัดรูปเล่มมีเสน่ห์และรูป...