All Posts

Archives

Juice : Arrivals 3

“Juice : Arrivals 3” เรื่องราวในรั้วโรงเรียน ของ “ม่อน” กับ “ทิม” ที่มีทั้งความรัก ความผูกพัน  ความขัดแย้ง และประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา  ถึงแม้ว่าระยะหนึ่งจะมีเหตุทำให้ท...

D DAY

นิยายภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงแนวทางของสังคมวัยรุ่น  ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมบางแง่มุมของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนนิยายภาพต้องการให้ผู้ผ่านได้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน ฝีมือการสร้างสร...