All Posts

Archives

D DAY

นิยายภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงแนวทางของสังคมวัยรุ่น  ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมบางแง่มุมของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนนิยายภาพต้องการให้ผู้ผ่านได้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน ฝีมือการสร้างสร...