All Posts

Archives

  • Home
  • โอ้แม่ดอกลำดวน

Global Warning (สัญญาณที่คุณลืม สัญญาที่โลกรอ)

เมื่อเราต้องเผชิญกับมหันตภัยโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของชาวโลกรวมทั้งเยาวชนที่ต้องออกมารณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้คนบนโลกและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันตระหนักและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หนังสือการ์ตู...