All Posts

Archives

  • Home
  • โอม รัชเวทย์

องคุลิมาล

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการนำเรื่องราวบางช่วงตอนของพระพุทธประวัติ ที่เกี่ยวกับพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า คือ องคุลิมาล มานำเสนอเป็นนิยายภาพ เป็นการ์ตูนพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ความสนุกสนาน และให้ตระหน...

พระเจ้า 500 ชาติ

เนื้อหาเป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น พรหม  เทวดา มนุษย์ ราชสีห์ พญาช้าง เพื่อบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติพระองค์ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย พระองค์ได้ใช้...