All Posts

Archives

  • Home
  • โดม วุฒิชัย

คาบโลกย์คาบธรรม

บรรยายปรัชญาชีวิตแทรกธรรมะ ด้วยลีลาที่ประสานความขัดแย้งเป็นสัจธรรมที่ผู้เขียนได้ประสบในชีวิตของตนเองมานานนับสิบปี ก่อนจะกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียนพัฒนาลีลาพิเศษที่แสดงความคิดได้น่าอ่าน เห็นธรรมในโลก(ย...

ควันไฟและสายรุ้ง

สารคดีจากชีวิตจริงของผู้เขียน ถือเป็นบทเรียนด้านกลับแฝงอุทาหรณ์อันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อหาว่าด้วยความทุกข์ในขีวิตของผู้เขียนยามเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดเปลื้องให้เห็นทุกแง่มุมที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่...