All Posts

Archives

  • Home
  • โชติ ศรีสุวรรณ

ม้อนน้อยที่รัก

เป็นเรื่องราวของเด็กสาวชาวอีสานชื่อ “ปอยไหม”  เธอเติบโตในครอบครัวชาวนาที่อบอุ่น “ปอยไหม” เป็นเด็กดี  เรียนเก่ง   ช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง  หน้าที่หลักของเธอคือการเลี้ยงตัวไหม   เธอเลี้ยงไหมด...

บึงน้ำแห้ง

บึงน้ำแห้ง เป็นเรื่องราวของลูกนกเป็ดน้ำที่ต้องผจญภัยแล้ง ณ บึงใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคอีสาน ผู้เขียนได้ศึกษาธรรมชาติของนกเป็ดน้ำ  นกชนิดอื่น ๆ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ  และต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณบึงน้ำ นำมาผูกเ...

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง  วรรณกรรมเยาวชนสะท้อนสังคมชนบทอีสานสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวสนุกสนานแฝงสาระการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  และปัญหาในครอบครัว  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแ...