All Posts

Archives

  • Home
  • โควินทะ

พันท้ายนรสิงห์

เป็นเกร็ดพงศาวดารไทยตอนหนึ่งที่เน้นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีข้อหนึ่งแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การเขียนภาพสมจริงและลำดับภาพทำได้ดี มีสำนวนผิดเล็กน้อยและบัลลูนหรือวงคำพูดไม่ถูกที่บางภาพ

ไกรทอง

เป็นนิทานพื้นบ้านไทยหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่ควรนำมาสร้างเป็นนิยายภาพ ข้อมูลดีตรงที่ระบุว่าไกรทองเป็นใครมาจากไหน แต่ไม่ขัดเจนตอนจระเข้แตกสามัคคีกัน ความสมจริงของภาพและการลำดับภาพทำได้ดีพอใช้ มีคำผิดเล็ก...