All Posts

Archives

  • Home
  • เรืองศักดิ์ ดวงพลา

วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่

“วิ่ง…สู้ชีวิตใหม่” เป็นหนังสือการ์ตูนดัดแปลงจากหนังสือแนะนำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอันดับ ๑ ในหลายสิบปีที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ย...

คำแพง

เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวันธรรมดา ๆ ของเด็กในชนบทอีสาน แต่สามารถนำมาผูกเป็นเรื่องสนุกอย่างน่ารัก การดำเนินเรื่อง ลำดับภาพทำได้ต่อเนื่องไม่สะดุด แต่คุณภาพของภาพวาดด้อยไปหน่อย

บุญโฮม ฅนป่วง

โครงเรื่องโดยรวมดี เป็นการแสดงพฤติกรรมของตัวละครชุดเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวเป็นตอน ๆ โดยแต่ละตอนเป็นเหตุการณ์สนุกสนานเฮฮา และแสดงความซื่อปนเซ่อของตัวละครเอก (บุญโฮม) ผู้เขียนสามารถนำภาษาอีสานพื้นบ้าน...