All Posts

Archives

  • Home
  • เกริกศิษฏ์ พละมาตร

เรากำลังกลายพันธุ์

เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี...