All Posts

Archives

  • Home
  • ฮ. นิกฮูกี้

เธอเก็บขยะเหม็นนับปี ส่งลูกไปสวนดอกไม้

เป็นหนังสือที่นำเสนอการสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ข้อคิด ข้อความสั้น ๆ แล้วค่อย ๆขยายความไปจนถึงจุดที่ต้องการนำเสนอ นับว่าเป็นรูปแบบที่น่าติดตาม