All Posts

Archives

  • Home
  • ฮ.นิกฮูกี

ดอกไม้สั่นดาวไหว

เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ชอบอ่านเรื่องสั้นโดยเฉพาะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายอารมณ์สร้างโครงเรื่องได้อย่างทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่ เป็นเรื่องเสียดสีเย้ยชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เขียนเรียบๆ ง่ายๆ แต่อ่านสน...