All Posts

Archives

  • Home
  • อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

ลิ้นชักแห่งความทรงจำ

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตัวการ์ตูน และนำเสนอที่ทันสมัย ถูกรสนิยมคนรุ่นใหม่ ตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้อารมณ์ เนื้อหาแฝงแนวปรัชญาเป็นการเตือนคนและสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนกล้าหาญที่เสนอแนวการ...

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ เทอม 2

นิยายภาพเล่มนี้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดูทันสมัยเป็นการ์ตูนในรูปแบบของการสะท้อนปัญหาสังคมและการเมือง โดยวางแนวเรื่องให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความคิดได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวละครและเนื้อหา หนังสือ...

หอมหัวใหญ่ 4 : ฉบับกุมหัวใจ ผู้พิการ

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการรวมนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ 13 คนมาสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับผู้พิการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวชีวิตอันเกี่...