All Posts

Archives

  • Home
  • อรสม สุทธิสาคร

ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง

ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง  เป็นสารคดีที่ผู้เขียนทุ่มเทหาข้อมูลผ่านชีวิตจริงของผู้คน สะท้อนด้านมืดของความรุนแรงในสังคม ให้ข้อมูลเชิงลึกจนแทบไม่น่าเชื่อว่าด้านมืดของสังคมไทยจะโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้ ผู้เขียนมี...