All Posts

Archives

เส้นทางสู่ฝัน ม.ปลายสายมังงะ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเขียนเรื่องและภาพ ของ หมอก (ธมนธร อมรธีรสรรค์) เยาวชนอายุ 19 ปี ซึ่งไปเรียนระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะอยากเรียนการเขียนการ์ตูน เนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และเ...

มหา’ลัยสายมังงะ

มหา’ ลัยสายมังงะ เป็นเรื่องราวชีวิตนักศึกษาวิชาเอกการ์ตูนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นผู้มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักเขียนการ์ตูน  เล่าเรื่องผ่านความเรียงและภาพประกอบจากประสบการณ์ที่มีทั้งความยากลำบากและความสมหวัง...