All Posts

Archives

  • Home
  • ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)

ดอกไม้ดอกสุดท้าย

ดอกไม้ดอกสุดท้าย ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  รวมบทกวีจำนวน 100 บทเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551  เนื้อหาของบทกวีจึงสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้...