All Posts

Archives

  • Home
  • วิศิษฐ์ ปรียานนท์

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน  รวมบทกวีของ วิศิษฐ์ ปรียานนท์ เป็นบทกวีปลุกเร้าพลังแห่งการแสวงหาภายในให้โลดแล่นออกมาผจญภัย  เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยงเสรีชน แม้ยังไม่มีคำตอบว่าหนทางข้างหน้าจะสำเร็จหรือ...