All Posts

Archives

  • Home
  • วันทนีย์ วิบูลกีรติ

พวกเราไม่ใช่เด็กนะ-ฮับ

เป็นเรื่องน่ารัก มีความเป็นชีวิต เขียนได้สนุก เนื้อหาชวนติดตาม ตื่นเต้นเป็นระยะ มีปรัชญาแฝง แก่นเรื่องสอนให้เห็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ คนจะสมบูรณ์แบบได้ไม่ไข่ขึ้นกับความเก่ง ความฉลาดเท่านั้น แต่ต้องมี...