All Posts

Archives

  • Home
  • วัธนา บุญยัง

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่มีการใช้ภาษาดี สะท้อนภาพชีวิตของคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตง่าย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ป่าไม้

ภูผา ป่าไม้ และสายน้ำ

เป็นสารคดีที่สอดแทรกสาระและความรู้ได้ตามสมควร ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษาเรียบง่ายแสดงให้เห็นประสบการณ์ในการเขียนหนังสือได้ดี