All Posts

Archives

  • Home
  • วรพรต ก่อเจริญวัฒน์

Seed of Dream

เป็นหนังสือทำมือรูปเล่มกะทัดรัด ภาพการ์ตูนมีลายเส้นและสีสันที่สวยงามแบบเรียบง่าย จัดวางให้อ่านสบาย ๆ เนื้อหาให้แง่คิดเชิงปรัชญาชีวิต ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม สร้างสุขและเสริมกำลังใจให้กับ...