All Posts

Archives

  • Home
  • รัศมี เบื่อขุนทด

สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว

เนื้อเรื่องสร้างสรรค์ จินตนาการน่ารักเกี่ยวกับสัตว์ อ่านแล้วมีความสุข ภาพประกอบดีรูปเล่มสวยงาม เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

ย่ำสวนป่า

เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำในวัยเด็กที่น่ารัก เล่าถึงธรรมชาติและสังคมในชนบท การดำเนินเรื่องกระชับ นำเสนออย่างตรงไปตรงมา อ่านสนุก แทรกอารมณ์ขัน แต่ละตอน มีการเชื่อมโยงถึงกัน ภาษาที่ใช้สละสลวย อ...