All Posts

Archives

  • Home
  • มนตรี ศรียงค์

การพังทลายของทางช้างเผือก

ผู้ประพันธ์มีความช่ำของในการประพันธ์กลอน ลีลาลงตัว คำกลอนโดนใจ ไม่เน้นสัมผัสใน แต่เน้นสัมผัสใจ มีวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สะท้อนสภาวการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบมา

รุสนี

มนตรี ศรียงค์ ได้ประมวลเอาความรู้สึกจากปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอันยืดเยื้อในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายเรื่อง รุสนี ผู้เขียนเล่าเรื่องสะเทือนอารมณ์ฯผ่าน รุสนี และ เยาะยาห์ ชาวไท...