All Posts

Archives

  • Home
  • ภาณุมาศ ภูมิถาวร

ความลับของเด็กเกเร

เรื่องเด็กกับโรงเรียน มีปริศนาให้หาคำตอบ ชวนให้ติดตามอ่าน สร้างตัวละครได้น่ารักสมวัย ภาษาและภาพประกอบเหมาะกับเรื่อง

แสงทองเหนือขอบฟ้า

เขียนได้สนุกชวนติดตาม การดำเนินเรื่องต่อเนื่อง มีการพัฒนา ชี้แนะให้คนรู้จักทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้อ่านมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิต ให้เยาวขนไม่ดูถูกงานหนักเบา รักแม่และเป็นเยาวขนที่ดี แก่นเรื่องเน้...