All Posts

Archives

  • Home
  • ปะการัง (ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์)

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่น ๆ

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่นๆ   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่องของปะการัง ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ในครอบครัวที่มีหลายลักษณะ บางคนเป็นเด็กพิเศษที่มีโลกส่วนตัวเฉพาะ  โดยแต่ละเรื่องแ...

ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน

นวนิยายเรื่อง ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน ของ ปะการังคืองานเขียนว่าด้วยความรัก นิยามแห่งรักจากหนังสือเล่มนี้แม้ดูราวกับว่าจะมีความรักของหนุ่มสาวเป็นแกนขับเคลื่อน หากก็ข้ามพ้นไปจากเขตแดนของคนสอง...