All Posts

Archives

  • Home
  • ปรัชญา พวงเพ็ชร

แผนแผ่นพ่างเมืองแมน

รวมบทร้อยกรอง “แผนแผ่นพ่างเมืองแมน” ของ ปรัชญา  พวงเพ็ชร นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์และรสชาติชีวิต โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้ ปฐมภาค แผนแผ่นรักแห่งอักษรา กล่าวถึงการถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพร...