All Posts

Archives

  • Home
  • ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์

อโศก…ฟ้าพลิกดิน

“อโศก…ฟ้าพลิกดิน”  เป็นหนังสือที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนำประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ผู้เผยแผ่ธรรมะให้แก่พระญาติ ข้าราชการ ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ผู้เขียนทำการค้นคว้า ให้เห็...