All Posts

Archives

  • Home
  • ประชาคม ลุนาชีย

ยาย

เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นำเสนอชีวิตจริงของหญิงชาวนาสามัญผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการทำกินของครอบครัวอย่างทรหดอดทน และอย่างสันติ สะท้อนถึงความไม่ชอบธรรมของระบบราชการ การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของ...