All Posts

Archives

  • Home
  • น.ส.นิธินันท์ วรงค์ชยกุล

ผู้พิทักษ์กาลเวลา

ใช้ตัวละครวัยเดียวกับวัยรุ่น สื่อความหมายให้ผู้อ่านในวัยนี้ได้ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ของครอบครัว สอนให้คนรู้จักทำงานทำงานให้มีคุณค่า สะกดคำผิด ได้ความคิดจากเรื่องอื่น ในการเขียนเรื่อง...