All Posts

Archives

  • Home
  • น.ส.ดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย์

Doll

เนื้อหาเป็นแนว Fantasy ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น โครงเรื่องแปลกให้แง่คิดดี การวาดเส้นและจัดภาพทันสมัยเนื้อหามีสาระ สร้างสรรค์สังคม ผู้วาดสร้างเรื่องเป็นตำนานของชายที่ชอบชิงหัวใจเด็กไม่ดีไปสะสมเป็นตุ๊กต...