All Posts

Archives

  • Home
  • นิ้วกลม (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์)

HOMO FINISHERS สายพันธุ์เข้าเส้นชัย

เล่าประสบการณ์การออกวิ่งของผู้เขียน ที่ค่อย ๆ ผ่านการฝึกปรือฝีเท้าไปพร้อมกับวันวัยที่ล่วงผ่าน ผู้เขียนถ่ายทอดทั้งแรงบันดาลใจ การเรียนรู้จากผู้มาก่อน และเทคนิคในการฝึกฝนต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่สละสลวย งดงา...