All Posts

Archives

  • Home
  • นายวงศกร จิรากูลสวัสดิ์

อะฮ๊อย

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “อะฮ๊อย”  เป็นหนังสือที่จัดทำภายใต้โครงการ สื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนของ สสส. จากฝีมือการวาดและประพันธ์โดยวงศกร จิรากูลสวัสดิ์ และ อรอุมา ปานมุนี เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อ ...