All Posts

Archives

  • Home
  • นายกมล คูคีรีเขต

ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ

รวบทกวี ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ ของ กมล คูคีรีเขต  ผู้เขียนสามารถเรียงร้อยฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย  ทั้งกาพย์ยานี  11 กาพย์ฉบัง 16  กลอนหก กลอนเจ็ด และกลอนแปด  ให้มีสัมผัสเชื่อมร้อยกันตลอดทั้งเล่ม  ช่วยขับเ...