All Posts

Archives

  • Home
  • ด.ช.พันธุ์เลิศ เพริศพรายวงศ์

ชุมนุมผมไม่ธรรมดานะ

เป็นเรื่องที่มีฉากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้อ่านเข้าใจง่าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนสื่อความหมายได้ดีในหมู่วัยรุ่น ภาษาที่ใช้เรียบง่ายแต่มีความหมา...