All Posts

Archives

  • Home
  • ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า การค้าอยุธยา สมัยพุทธ ศตวรรษที่ 22-23

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการค้าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความยิ่งใหญ่ ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งอาณาจักรที่เรืองอำนาจ และยังเป็นเมืองท่านานาชาติที่มั่งคั่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แต่สิน...