All Posts

Archives

  • Home
  • ชัญวลี ศรีสุโข

บัตรทองคำ

เป็นเรื่องสั้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างกล้าหาญ ใช้ภาษโน้มน้าวใจให้คล้อยตามได้ดี สะท้อนปัญหาทางด้านสังคมและการเมือง

เกมมัจจุราช

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการแพทย์ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการดังกล่าว ด้วยการสะท้อนปัญหาการตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการเผชิญหน้ากันระหว่า...